OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERNETSKE TRGOVINE

Opći uvjeti poslovanja intfernetske trgovine www.slepakura.si, www.svetakrava.si, www.trinajstoprase.si, www.veterinarji.animalis.si sastavljeni su sukladno Zakoni o zaštiti potrošača, preporukama Slovenske gospodarske komore i međunarodnim kodeksima za e-poslovanje.

Definicije

 1. Davatelj je Animalis, d.o.o. , Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana.
 2. Korisnik je osoba koja koristi naš sustav, znači kupac u internetskoj trgovini.
 3. Internetska trgovina je informacijski sustav namijenjen prezentaciji i prodaji proizvoda korisniku.

Prijava

Prilikom registracije u internetsku trgovinu posjetitelj dobiva korisničko ime koje je isto kao i njegova adresa e-pošte te lozinku po njegovom izboru. Korisničko ime i lozinka korisnika nedvosmisleno određuju i povezuju s ispunjenim podacima. Nakon registracije posjetitelj postaje korisnik i stječe pravo na kupnju. Opći uvjeti poslovanja odnose se na poslovanje internetske trgovine Animalis, d.o.o. (www.slepakura.si, www.svetakrava.si, www.trinajstoprase.si, www.veterinarji.animalis.si), prava korisnika te poslovni odnos između davatelja i kupca.

Davatelj se obvezuje kupcu uvijek osigurati sljedeće informacije:

 1. identitet tvrtke (naziv tvrtke i sjedište, broj registra)

 2. kontaktne adrese koje omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon)

 3. bitne karakteristike robe odnosno usluga (uključujući postprodajne usluge i jamstva)

 4. isporuku proizvoda (bilo koji proizvod ili usluga ponuđeni na internetskoj stranici trebao bi se isporučiti u razumnom roku)

 5. uvjeti isporuke proizvoda ili izvršenja usluge (način, mjesto i vrijeme isporuke)

 6. sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno određene, moraju biti jasne razumljivo da li već uključuju poreze i troškove prijevoza

 7. način plaćanja i isporuke

 8. vremenska valjanost ponude

 9. rok u kojem se još uvijek može odustati od ugovora; a uz to i iznos troškova vraćanja robe

 10. mora objasniti postupak žalbe, uključujući sve podatke o kontaktnoj osobi ili službi za podršku korisnicima

Postupak kupnje

Kada korisnik odabere proizvod ili proizvode i pritiskom na gumb ZAVRŠI KUPNJU preda narudžbu, internetska će mu trgovina automatski „generirati – stvoriti“ i poslati e-mail s detaljima o narudžbi (proizvode, cijenu, količinu, podatke korisnika ...). Time je narudžba potvrđena, a proizvodi će biti isporučeni u najkraćem mogućem roku. Ako je vrijeme isporuke duže od 2 radna dana, davatelj će o tome obavijestiti kupca.

Pravo na odustanak od kupnje, vraćanje robe

Potrošač ima pravo u roku od petnaest dana obavijestiti tvrtku da odustaje od ugovora, ne navodeći razlog svoje odluke. Poruka se smatra pravovremenom ako je pošiljka isporučena na vrijeme.

Jedini trošak koji potrošač snosi u vezi s odustanka od ugovora je izravni trošak vraćanja robe. Roba se tvrtki mora vratiti najkasnije u roku od trideset dana nakon obavijesti o odustanku.

Proizvodi moraju biti nekorišteni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Plaćanje

Davatelj izdaje račun na trajnom mediju, uz raščlambu troškova i obavještavanje korisnika o načinu odustanka od kupnje i kako vratiti proizvode.Korisnik naručenu robu plaća putem PayPal sustava ili prema predračunu na tekući račun tvrtke.

Rok isporuke

Za proizvode na zalihi rok isporuke je 2-4 radna dana, a u ostalim slučajevima do 15 dana. Za proizvode koji nisu na zalihi, rok isporuke je do 15 dana nakon primitka narudžbe. U slučaju duljeg vremena isporuke, vrijeme isporuke javit ćemo vam putem elektroničke pošte ili telefonom.

Isporuka

Davatelj mora dostaviti robu ili usluge u obećanom roku. Korisniku mora prilikom isporuke jati još dodatne informacije u vezi prava na odustanak od kupnje, posebice o uvjetima i načinu ostvarivanja samog prava. Davatelj mora pružiti sve potrebne informacije u vezi adrese na koju se korisnik može obratiti u slučaju pritužbe i informacije u vezi garancija i servisiranja odnosno drugih usluga nakon sklapanja ugovora. Troškovi se isporuke računaju po cijenama prikazanim u trenutku kupnje.

Poštanski troškovi

Isporuka naručenih proizvoda tijekom radnog tjedna od ponedjeljka do petka prikazana je pored proizvoda.

Poštanske troškove za isporuku naručene robe kupac plaća po cijenama prikazanim prije završetka kupnje u košarici za kupnju.

Garancija

Na sve proizvode iz naše ponude pružamo garanciju od najmanje mjesec dana. U slučaju da proizvod ima drugačije razdoblje garancije, ovo je razdoblje uključeno u opis proizvoda. Za internetsku kupnju razdoblje garancije počinje teći danom isporuke pošiljke.

Valjanost ponude

Prilikom kupnje vrijede cijene u trenutku potvrde narudžbe. Sve cijene uključuju PDV, osim za već rabljene artikle za koje se PDV obračunava na temelju članaka 48. i 49. Zakona o PDV-u te se na temelju članka 50. C Zakona o PDV-u ne prikazuje. Cijene se u internetskoj trgovini mogu promijeniti bez prethodne najave. Slike mogu biti samo simbolične i uvijek ne odražavaju potpuno stvarno stanje.

Sigurnost

Davatelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohrane osobnih podataka, narudžbi i plaćanja.

Komunikacija

Davatelj može kontaktirati korisnika putem sredstava za komunikaciju na daljinu samo ako se korisnik tome izričito ne protivi.

Arhiviranje ugovora

Ugovor sklopljen između davatelja i korisnika trajno je pohranjen kod tvrtke Animalis, d.o.o., Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana

Reklamne elektroničke poruke moraju sadržavati sljedeće:

 1. moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke

 2. pošiljatelj mora biti jasno vidljiv

 3. različite akcije, promocije i druge tržišne tehnike moraju biti označene kao takve. Upravo tako moraju biti jasno određeni uvjeti sudjelovanja u njima.

 4. ponuđač će izričito poštovati želju korisnika da ne želi primati reklamne poruke

Prigovori

Davatelj se pridržava važećeg zakonodavstva o zaštiti potrošača. Davatelj mora uspostaviti učinkovit sustav za rješavanje pritužbi i odrediti osobu s kojom, u slučaju problema, kupac može kontaktirati telefonom ili e-poštom. Sve pritužbe prihvaćamo na e-adresu info@animalis.si. Davatelj mora potvrditi primitak žalbe u roku od pet radnih dana, obavijestiti kupca koliko će dugo trajati rješavanje pritužbe i redovito ga obavještavati o tijeku postupka. Davatelj je svjestan da je osnovna značajka potrošačkog spora, barem što se tiče sudske nagodbe, njegov nerazmjer između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova nastalih u rješavanju samog spora. To je ujedno i glavna prepreka da potrošač ne pokrene spor na sudu. Stoga će davatelj uložiti sve svoje napore kako bi se svi sporovi riješili sporazumno.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova (ZIsRPS) (Službeni list Republike Slovenije, br. 81/15), odabrani je pružatelj IRPS odgovoran za rješavanje sporova koje može pokrenuti potrošač - Europski centar za rješavanje sporova, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana info@ecdr.si, T: 08 205 65 90).

Internetski portal Europske komisije za internetssko rješavanje potrošačkih sporova: poveznica.