Zaštita osobnih podataka

Poštovani!

Jer cijenimo vaše povjerenje, zaštita vaših podataka i poštivanje vašeg prava na privatnost i informacijsku neovisnost u prikupljanju, obradi i korištenju vaših osobnih podataka vrlo su nam važni. Sljedeće vam informacije pružaju brz i jednostavan pregled informacija koje prikupljamo o vama i obrađujemo ih u vezi vašeg korištenja internetske trgovine Animalis.

 

Tvrtka Animalis, d.o.o., koja upravlja internetskom trgovinom (www.slepakura.siwww.svetakrava.siwww.trinajstoprase.si, www.veterinarji.animalis.si),  u svom se poslovanju zalaže za ispravno korištenje osobnih podataka. Sukladno zakonodavstvu (Zakon o zaštiti osobnih podataka ZVOP-2, Službeni list Republike Slovenije br. 94/07 i GDPR), tvrtka je dužna štititi osobne podatke korisnika internetske trgovine.


Tvrtka Animalis, d.o.o. za potrebe poslovanja internetske trgovine Animalis (www.slepakura.siwww.svetakrava.siwww.trinajstoprase.si, www.veterinarji.animalis.si) i u svrhu prodaje (isporuka robe) prikuplja sljedeće korisničke podatke:

 

 1. ime i prezime
 2. adresa i mjesto prebivališta
 3. adresa za slanje naručene robe
 4. elektronička pošta (korisničko ime)
 5. lozinka u šifriranom obliku
 6. ostali podaci koje korisnik unosi prilikom registracije u internetsku trgovinu

Iz sigurnosnih razloga prikupljaju se i IP adrese korisnika koji pristupaju do i koriste internetsku trgovinu Animalis (www.slepakura.siwww.svetakrava.siwww.trinajstoprase.si, www.veterinarji.animalis.si).


Ne odgovaramo za točnost podataka koje je korisnik unio prilikom registracije u internetsku trgovinu.

 

Tvrtka Animalis d.o.o. u skladu sa zakonom unesene podatke čuva i koristi ih sve dok se ne opozovu ili odjave, za obradu narudžbi, pripremu ponuda i za marketinške analize koje pomažu u poboljšanju procesa prodaje. Korisnik se u bilo kojem trenutku može odjaviti od pretplate u pisanom obliku putem elektroničke pošte poslane na info@animalis.si.

 

Ako korisnik želi izbrisati korisnički račun, na adresa elektroničke pošte info@animalis.si šalje elektroničku poruku koja mora sadržavati sljedeće podatke: naslov „Ukidanje korisničkog računa“, u sadržaj se mora navesti ime i prezime korisnika, adresu i adresu elektroničke pošte s kojom se je korisnik registrirao. Poruka se mora poslati s adrese elektroničke pošte s kojom se korisnik registrirao.

 

Prikupljene osobne podatke koristimo isključivo u gore navedene svrhe, ne stavljamo ih na tržište niti ih prosljeđujemo trećim osobama, osim ugovornim obrađivačima podataka koji su dužni osobne podatke zaštititi pod istim uvjetima kao i Animalis d.o.o.
U iznimnim slučajevima, u skladu sa zakonom, možemo vaše osobne podatke proslijediti državnim i sigurnosnim tijelima, ukoliko podnose službeni zahtjev za prosljeđivanje osobnih podataka.

Kakva su vaša prava u vezi osobnih podataka, način opozivanja vašeg pristanka na obradu i posljedice opoziva

 • Pravo na pristup: Omogućen vam je pristup podacima koje obrađujemo o vama. To znači da nas možete kontaktirati, a mi ćemo vam dostaviti kopiju podataka o tome koje vaše osobne podatke obrađujemo i u koju svrhu.
 • Pravo na ispravak: Pojedinac na kojeg se odnose podaci ima pravo, bez nepotrebnog odgađanja, postići ispravak netočnih ili nepotpunih podataka koje u vezi s njime obrađujemo.
 • Pravo na brisanje: Imate pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz naših baza podataka. Vaš ćemo zahtjev usvojiti, osim ako ćemo utvrditi da imamo pravnu osnovu za obradu vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prigovor:Imate pravo prigovora na određene vrste obrade osobnih podataka. Možete se usprotiviti određenom korištenju osobnih podataka, ako se ti podaci obrađuju u svrhe koje nisu potrebne za pružanje naših usluga ili za ispunjavanje zakonske obveze. Također se možete usprotiviti daljnjoj obradi osobnih podataka nakon prethodnog pristanka. Protivljenje daljnjoj obradi osobnih podataka može smanjiti mogućnost korištenja naših usluga
 • Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo zatražiti obustavu obrađivanja vaših osobnih podataka u određene svrhe. U ovom slučaju u budućnosti više nećemo koristiti vaše podatke u svrhe na koje se vaša zabrana odnosi.
 • Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo na prosljeđivanje podataka koji se odnose na vas, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku, a vi ih zatim možete proslijediti drugom administratoru. Napominjemo da se ovo odnosi samo na podatke koje smo dobili izravno od vas.

 

Ako naša tvrtka želi dalje obrađivati ​​osobne podatke u svrhu koja nije ona zbog koje su prikupljeni osobni podaci, prije takve daljnje obrade ćemo pojedincu proslijediti podatke o toj drugoj svrsi i sve daljnje relevantne informacije kao što se nalaze u ovom dokumentu.

 

Svaki pojedinac na kojeg se odnose podataka ima pravo u slučaju bilo koje povrede prava u vezi zaštite osobnih podataka podnijeti tužbu na nadzorna tijela - Povjerenik za informacije u Republici Sloveniji: Povjerenik za informacije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.
Ekipa Animalis poštuje vašu privatnost u skladu sa zakonom (Zakon o zaštiti osobnih podataka ZVOP-2, Službeni list Republike Slovenije br. 94/07 i GDPR), stoga u tvrtki i na internetskoj stranici www.animalis.si poduzimamo sve aktivnosti za zaštitu i etičko rukovanje s vašim osobnim podacima.


Postupak ostvarivanja prava

Svoje zahtjeve o ostvarivanju prava u vezi osobnih podataka uputiti u pisanom obliku sjedištu tvrtke ili putem adrese elktroničke pošte info@animalis.si.

U slučaju ostvarivanja prava u vezi osobnih podataka možemo u svrhu pouzdane identifikacije od vas zatražiti dodatne podatke, a poduzimanje relevantnih mjera možemo odbiti samo ako dokažemo da vas ne možemo pouzdano identificirati.

Na vaš zahtjev za ostvarivanje prava u vezi osobnih podataka moramo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva.


Kako nas možete kontaktirati

Ako želite dodatno objašnjenje u vezi politike zaštite osobnih podataka u tvrtki Animalis, d.o.o., možete informacije dobiti putem elektroničke pošte info@animalis.si .