ZADATAK ZA SPRJEČAVANJE PERINATALNIH BOLESTI I POSTIZANJE ŽELJENIH UZGOJNIH CILJEVA

Kad pomislimo na razdoblje zasušenja, mnogi uzgajivači pomisle da je to razdoblje kada su krave "na odmoru". Istina je da ne proizvode mlijeko, no krave u tom periodu nikako ne smijemo zaboraviti. U tom razdoblju, kada doživljavaju velike promjene (obnova vimena, hormonalne promjene, promjene u konzumaciji / preživanju i energetskoj ravnoteži, ...), loše upravljanje može imati velike posljedice na zdravlje i proizvodnju muznih krava. Treba istaknuti utjecaj na perinatalno razdoblje i potencijalni razvoj hipokalcemija (klinički i subklinički oblik) i pridruženih bolesti (zaostajanje posteljice, metritis, produljena negativna energetska bilanca koja dovodi do ketoze). Nakon svega navedenog slijedi lošija proizvodnja mlijeka na početku laktacije, slabija reprodukcija i imunološki status životinja, kao i lošija kvaliteta kolostruma i avitalna telad. Proizvodnja krava se povećava i njihove potrebe također rastu, pa je presudno postaviti što je moguće bolje temelje za dobro zdravlje i proizvodnju mlijeka u nadolazećoj laktaciji tijekom razdoblja zasušenja.


Nova laktacija počinje s danom zasušenja, a ne s danom teljenja!

Jedna od strategija za učinkovito smanjenje rizika od perinatalnih bolesti u stadima muznih krava je utjecaj na kiselinsko-baznu ravnotežu životinja tijekom razdoblja zasušenja. Ključno je da suplementi koji to postižu budu dovoljno jestivi, da stvarno utječu na pH tkiva, te da imaju pozitivan učinak na razvoj mikroflore buraga (npr. Biochlor). Blagom metaboličkom acidozom povećavamo odgovor tkiva na parathormon, povećavajući time mobilizaciju kalcija iz tjelesnih rezervi i apsorpciju kalcija iz gastrointestinalnog trakta. To smanjuje vjerojatnost razvoja hipokalcemije (kliničke ili subkliničke) u postporođajnom razdoblju.

Promjena obroka i tkz. DCAD (Diatery Cation - Anion Difference ili prehrambena kationsko - anionska razlika) izražava se promjenama pH tkiva. Stvarni učinak obroka na kiselost tkiva određuje se mjerenjem pH urina. Ovo je jednostavan zadatak, ali zahtijeva određenu vještinu.

Odčitavanje pH vrednosti

Foto. 1: Očitavanje pH vrijednosti (Foto: Karin Zorko)

 

Rutinskim praćenjem pH vrijednosti urina zasušenih krava stvaramo sliku kiselinsko-baznog stanja životinje, a neizravno i stanja kalcija u krvi. U nastavku je navedeno nekoliko bitnih točki na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom uzimanja i očitavanja uzoraka.

UZIMANJE MOKRAĆE: Poznato nam je dosta metoda uzimanja mokraće (pomoću urinarnog katetera, ručno). U velikoj praksi najčešće se i ujedno i najlakše izvodi jedna od ručnih metoda uzimanja mokraće:

  1. »FREE CATCH« metoda: (metoda slobodnog hvatanja mokraće) urin slučajno uzimamo od nasumične životinje bez prethodne masaže.
  2. »TITILLATING« metoda: (metoda stimulacije mokrenja pomoću masaže) cca 15 sekundi, nježno masirajte perinealnu regiju prstima ili snopom slame (područje između vimena i vulve, približno 6 cm ispod vulve), (Foto. 2). Rep životinje se ne uklanja / podiže tijekom masaže, jer će to životinju uznemiriti. Ako s ovim pristupom nismo uspješni, možemo si pomoći i otvaranjem rodnice nekoliko puta, a često je potrebno samo malo vježbe i prije svega strpljenja.

Važno je, da ne uhvatimo prvi mlaz, jer je često onečišćen i sadrži mokraću s višom pH vrijednosti.

Prestrezanje urina

Foto. 2: Hvatanje mokraće (Foto: Karin Zorko)

 

KADA: Preporuča se uzimati urin 2-4 sata nakon hranjenja (tada je pH mokraće najniži uz najmanje varijacije). Iako bi, zbog lakšeg rukovanja, bilo jednostavnije uzimati mokraću tijekom ili neposredno nakon hranjenja kada su sve životinje na hranidbenom stolu, to se ne preporučuje jer je pH urina tada visok (bazičan) zbog puferiranja probavnim sokovima.

KOME: Ciljna skupina su krave od 40. dana zasušenja do telenja. Urin u svrhu mjerenja pH ne uzima se svježe zasušenim životinjama (moraju bit zasušene najmanje 3 dana) i životinjama neposredno prije teljenja zbog posljedica manje konzumacije hrane / vode. U većim stadima mokraća se sakuplja od 10% životinja, a u manjim stadima preporučuje se uzimanje urina svih životinja.

MJERENJE: U urin se zatim na trenutak (nekoliko sekundi) umoči naprava za mjerenje pH vrijednosti (Foto. 3). Možemo koristiti pH listiće (mjerna skala mora biti dovoljno precizna) ili digitalni pH metar (održavati higijenu uređaja, temeljito očistiti nakon svakog mjerenja, kalibrirati).

INTERPRETACIJA pH VRIJEDNOSTI: Očitane pH vrijednosti mokraće kretati će se u rasponu od 5 do 8. Što znači:

  1. Iznad 8: visoki pH, koji je alkalan (bazičan) zbog prekomjernog puferiranja i nema povoljan učinak na zdravlje. Toliko iznosi pH urina zasušenih krava, koje niso bile hranjene s anionskimi dodacima.
  • Između 6-7: ciljne vrijednosti pH urina, kada hranimo anionskim dodacima (crno-bijela pasmina: 6.0-6.8, jersey pasmina: 5.8-6.5, smeđa pasmina: 5.5-6.5).
  1. Ispod 6 (ekstremni DCAD): Životinja je iskoristila većinu sposobnosti za puferiranje,  rizik od prekomjerne kiselosti. Takav pH urina imaju često životinje koje šepaju.

Odčitavanje pH vrednosti

Foto. 3:  Očitavanje pH vrijednosti (Foto: Karin Zorko)


Preporuča se da 80% izmjerenih vrijednosti bude slično. Ako se uoče veće varijacije između očitanja, to je zbog različitih količina unijetih anionskih dodataka: prebiranje obroka ili nehomogeno izmiješana hrana.

Ukoliko želimo dobiti najreprezentativniju pH vrijednost prosjeka skupine, preporučuje se da se životinje s najvišom i najnižom vrijednosti ne dodaju u prosjek. Ipak, često se javlja manja varijabilnost pH u mokraći, što je također normalno. Varijacije u izmjerenim vrijednostima mogu se pojaviti zbog utjecaja upravljanja uzgajivača i / ili ponašanja životinja i drugih razloga (tablica 1).

Tablica 1: Što sve utječe na pH vrijednost mokraće

Upravljanje uzgajivača

Ponašanje životinja

Drugo

-        Receptura obroka, točnost pri miješanju i hranjenju.

-        Varijabilnost količine minerala, bjelančevina, drugih dodataka u obroku.

-        Dovoljna količina hrane, koja je na volju.

-        Higijena hranidbenog stola (ostaci).

-        Br. krmnih mjesta i dostupnost pojilica.

-        U boksu su samo zasušene krave ili su skupa s visoko bređim junicama.

-        Prenaseljenost.

-        Obrazac konzumiranja vode (koliko unazad i koliko).

-        Obrazac mokrenja (koliko unazad).

-        Obrazac konzumiranja hrane (koliko unazad, što i koliko, prebiranje).

-        Obrazac ležanja i preživanja (koliko vremena).

 

-        Starost životinje.

-        Tjelesna masa životinje.

-        Pasmina.

-        Socijalni status (rang) životinje.

-        Oboljenja (metabolička, upale).

-        Temperatura okoliša.

-        Vrijeme merjenja pH u odnosu na vrijeme uzimanja mokraće.

-        Sastav vode (klor, kalcij, …).


Ukoliko pH mokraće zasušenih krava nije unutar željenih okvira BIOCHLOR Vam pomaže doseći željene negativne vrijednosti DCAD (-8 do -12 meq/100 g suhe tvari), smanjuje pojavu hipokalcemije, poboljšava konzumaciju hrane i ima utjecaj na uspješan početak laktacije, optimalnu dnevnu mliječnost i reprodukciju. Mjerenja s uključivanjem dodatka prehrani provode se svakih 36 sati ili nekoliko puta tjedno, dok razina ne dosegne optimalni pH. Mjerenja se kasnije provode jednom mjesečno ili s većom rotacijom životinja u boksu za smještaj zasušenih krava.

 

Autor: Karin Zorko, mag. inž. zootehnike (Animalis, d.o.o.)